Kouluttajasta

Psykoterapeutti ja kouluttaja Marja Kaskisaari

Olen Marja Kaskisaari, jyväskyläläinen psykoterapeutti, työnohjaaja, EMDR-terapeutti ja kouluttaja. Olen myös hengityskouluohjaaja, traumaohjaaja (TRE™), seksuaaliterapeutti sekä Shindo®-rentoutusmenetelmän taitaja ja kouluttaja. Orientaationi työskentelylle on mielen ja kehon psykofyysisyyttä, niiden yhteisiä voimavaroja kunnioittavaa.

Kouluttajana ja työnohjaajana pyrin tuomaan ihmisille välineitä elämän haltuunottoon, itsehoitoon, rentoutumiseen ja voimaantumiseen kehoa kuunnellen. Ajattelen, että aikamme haaste on käyttää ihmisen psykofyysisiä ja kokonaisvaltaisia keinoja tulla toimeen yhä kiihtyvämmässä elämänrytmissä.

Tarvitsemme tietoa niistä asioista, jotka ovat meitä lähellä, kehostamme, muistiimme tallentuneista toimintamalleista, jotka sisältävät sekä meitä tukevia että meille haitallisia malleja. Tarvitsemme vuorovaikutteista ajattelua toimintakyvystä, tietoisuudesta ja tuntoisuudesta sekä kehon ja mielen yhteistoiminnallisista kyvyistä saavuttaa tasapaino ja terveys.

Olen työskennellyt vuodesta 2007 työnohjauksen parissa ja hoitanut Shindo®:lla. Vuodesta 2013 siirryin tekemään etupäässä psykoterapiaa ja myöhemmin EMDR-terapiaa. Työnohjausta teen lähinnä yksityis- ja kunnallisalan sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja esimiehille. Tällä hetkellä vedän mm. psykofyysisyyden huomioivia työnohjausryhmiä.

Perustani työnohjaajana ja psykoterapeuttina ovat kiinnostus ihmisyyden monitasoisuudesta, oppiminen vuorovaikutuksessa sekä (ryhmän) luovien ongelmaratkaisutaitojen ja voimavarojen käyttäminen. Työtäni innoittavat avoin keskustelu, moniäänisyyden kuuleminen, systeemisten kokonaisuuksien ymmärtäminen, vuorovaikutteisuus, ilo, luovuuden ja toimijuuden edistäminen sekä kehon viisaus.

Ohjauksestani on sanottu: ”Joustava, inhimillinen ote!.” ”Marjan huolehtiva ja läsnä oleva lempeä tarkkailu toi turvallisuutta.” ”Rauhallinen, varma ohjaus. ” ”Lupa olla oma itsensä.” ”Huumoritajuinen suhtautuminen.”

Marja Kaskisaari
p. 050 4120552
marja.kaskisaari@gmail.com

 

Valokuva Erja-Riitta Niskanen

Kaskipolku

Kaskipolku on syntynyt ohjaamalla, kouluttamalla ja hoitamalla asiakaskontakteissa. Se luo polkua, joka kulkee yksilöiden, pariskuntien ja yhteisöjen voimavarojen vahvistamisen maastoissa. Kaskipolun toiminta perustuu inhimillisyyteen ja tasa-arvoa edistäviin arvoihin.

VOIMAVARAKESKEISYYS
Yksilöiden ja yhteisöjen vahvuuksien ja itsehoidollisten taitojen ruokkiminen

EPÄVARMUUDEN SIETOKYKY
Tiedon avoimuus, tilan luominen ja keskeneräisyyden kuuleminen

KASVUN MAHDOLLISTAMINEN
Oikeus kunnioittavaan kohteluun, integriteettiin ja oikeudenmukaisuuteen

VUOROVAIKUTTEISUUS
Asiakaslähtöisyys, läsnäolon vaaliminen, yhteisöllisyys ja ammatillisuus

”Kaskeamista on harjoitettu maailmassa tuhansia vuosia. Se kertoo ihmisten arkisesta luovuudesta ja halusta laajentaa hyvän elämän mahdollisuuksia.”

Marja Kaskisaari

Marja Kaskisaari

EMDR-terapeutti
Kela pätevyys (2018)

Psykoterapeutin ammattinimike
Ratkaisukeskeinen psykoterapia (ET), Valvira, Kela pätevyys (2013)

Seksuaaliterapeutti
Jamk (2013)

Työnohjaaja (Story)
Jyväskylän täydennyskoulutuskeskus (2007)

Hengityskouluohjaaja
(2018)

Psykofyysisen psykoterapian I taso
(2020)

Tension and Trauma Releasing ExcerciseTM eli TRE™ -ohjaaja
(sertifioitu) (2010)

International Jomon-Shindo Kuratomi Method® Instructor
(2019)

Jomon-Shindo® vastaava kouluttaja
(2010)

Shindo®-kouluttaja
(2007)

Creative Movement Assistant
Luova liike -ohjaaja (2001)

Yhteiskuntatieteiden tohtori,
Jyväskylän yliopisto (2000)

Yhteistyössä