Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutteinen prosessi, jossa tutkien, hoitaen ja korjaten käsitellään asiakkaan elämän todellisuutta. Sen tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä oireita ja niihin liittyvää kärsimystä.

Terapeuttina olen sitoutunut asiakaslähtöisyyteen ja erilaisten psykoterapeuttisten lähestymistapojen kunnioittamiseen ja hyödyntämiseen asiakasta palvelevalla tavalla. Teen psykoterapiaa ratkaisukeskeisen psykoterapian erityistason koulutuksen, voimavarakeskeisestä viitekehyksestä käsin.

Ota yhteyttä »

 


Seksuaaliterapia ja -neuvonta

Seksuaaliterapeuttina ja – neuvojana annan keskusteluapua seksuaalisuuteen liittyvissä pulmissa ja toimin seksuaalioikeuksien ja seksuaaliterveyden asiantuntijana. Seksuaalineuvojan auktorisointia valvoo Suomen Seksologinen Seura ry

Ota yhteyttä »

 


Kehopsykoterapia

Keho on ensimmäinen selviytymiskeinomme traumaattisissa tilanteissa. Se varastoi trauman kunnes vaaratilanteen käsittely on riittävän turvallista. Purkamaton trauma ja stressi rasittavat kehoa ja mieltä ja uhkaavat hyvinvointia.

Kehopsykoterapia tarkoittaa mielen ja kehon yhteyden vahvistamista kuntouttavassa ja hoidollisessa vuorovaikutuksessa. Toisin sanoen sekä keho että psykofyysinen kokonaisuus huomioidaan lempeällä tavalla elpymisprosessissa.

Palautuminen esimerkiksi äärimmäisestä stressistä ja traumasta on mahdollista, jos kehon luontaista palautumiskykyä kuunnellaan ja aiemmin käsittämättömät kokemukset sanallistetaan sekä integroidaan myös mielen ymmärryksessä.

Kehopsykoterapia sopii lähtökohtaisesti kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kuulemaan ja tutkimaan kehon viestejä. Kehopsykoterapiasta saattavat hyötyä esimerkiksi traumatisoituneet ja kehollisesti reagoivat tai oirehtivat asiakkaat.

Kehopsykoterapia on sanallisten ja kehollisten menetelmien käyttöä. Mahdollisesta menetelmällisestä kehotyöskentelystä terapian yhteydessä sovitaan aina erikseen.

Ota yhteyttä »

 


Traumaohjaus

Traumaohjaus (TRE™) on käytännöllinen, kehollisia harjoituksia sisältävä menetelmä, jossa tieto trauman psykofyysisistä syntymekanismeista yhdistyy kehon luonnollisiin keinoihin palautua traumaattisesta stressistä.

Lue lisää menetelmästä »

 


Kuntouttava ryhmätoiminta

Hengitys vuorovaikutuksen tukena -ryhmä

Ryhmä on suunnattu erityisesti paniikin, jännittämisen ja stressin oireista kärsiville. Ryhmässä työskennellään kehotietoutta vahvistavilla lempeillä menetelmillä kohti tasapainoisempaa elämää. Ryhmä toimii lukukauden kerrallaan ohjatusti vertaistuen periaatteella. Tapaamiset ovat kerran viikossa (tai kahden viikon välein) 2h kerrallaan. Ryhmään ilmoittaudutaan sitovasti. Ryhmäkoko max 6hlö.

TRE™-ryhmät

TRE™ ryhmäohjauksessa harjoittelulle luodaan tila, jossa ryhmäprosessi tukee yksilön työskentelyä. Ryhmä voi olla joko itse hankittu ryhmä (perhe, työyhteisö, ystävärinki, asiakasryhmä) tai avoin vertaisryhmä, jota ohjaaja vetää. Ryhmä ei edellytä trauman verbaalista jakamista, ryhmässä kuitenkin puhutaan harjoituksiin liittyvistä kokemuksista. Ryhmäharjoittelun lisäksi on mahdollista varata erillisiä keskusteluaikoja psykoterapiaan. Ryhmä voi olla esimerkiksi yhden tai kahden tapaamiskerran kestoinen tai pidemmän ajanjakson prosessi.

Kysy ryhmistä »