Psykoterapeutti ja kouluttaja Marja Kaskisaari

Olen jyväskyläläinen sosiaalityön- ja yhteiskuntapolitiikantaustainen psykoterapeutti, työnohjaaja, seksuaaliterapeutti EMDR-terapeutti ja kouluttaja. Ammatilliset juureni ovat tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatyössä, josta minulla on likimain 20 vuoden kokemus.

Kuva Erja-Riitta Niskanen
Kuva Erja-Riitta Niskanen
Tällä hetkellä toimin päätoimisena psykoterapeuttina, työnohjaajana, seksuaaliterapeuttina, Shindo®-hoitajana ja kouluttajana. Koulutan yhteisöjä ja ryhmiä itsehoidollisiin ja toimijuutta vahvistaviin taitoihin ja sekä autan yksilöitä ja pariskuntia selviämään kriiseistä ja traumoista.

Kouluttajana, Shindo®-hoitajana, traumaohjaajana (TRE™), psykoterapeuttina ja EMDR-terapeuttina pyrin tuomaan ihmisille välineitä elämän haltuunottoon, itsehoitoon, voimaantumiseen ja rentoutumiseen kehoa kuunnellen. Ajattelen, että aikamme haaste on käyttää ihmisen psykofyysisiä ja kokonaisvaltaisia keinoja tulla toimeen yhä kiihtyvämmässä elämänrytmissä. Tarvitsemme kokemusta niistä asioista, jotka ovat meitä lähellä, kehostamme, muistiimme tallentuneista toimintamalleista, jotka sisältävät sekä meitä tukevia että meille haitallisia malleja. Tarvitsemme vuorovaikutteista ajattelua toimintakyvystä, tietoisuudesta ja tuntoisuudesta sekä kehon ja mielen yhteistoiminnallisista kyvyistä saavuttaa tasapaino ja terveys.

Moninäkökulmaisuus ja toisiaan täydentävien lähestymistapojen yhteensovittaminen ovat voimavarojani. Työvälineeni ovat yhdistelmä tutkimuksellista tietoa (esim. näyttöön perustuvat käytännöt ja EMDR) ja käytännön taitoja. Olen perehtynyt trauman hoitoon ja siinä toinen toisiaan tukeviin terapiamuotoihin, jotka huomioivat ihmisen psykofyysisen ja henkisen kokonaisuuden. Traumaohjaajana (TRE™) kehon tarpeiden ja viestien kuuleminen on keskeinen osa terapeuttista työskentelyä. Käytän tilanteisesti rentoutusohjausta, tietoisuustaitoja (MF) sekä sensomotorista ymmärrystäni, jotka on muotouttunut -90-lvuvulta alkaen luovan liikkeen ja autenttisen likkeen opiskelun avulla ja vahvistunut sittemmin shindo-hoitojen ja -venytysten (Shindo®, japanilainen hoitomuoto) ja traumanpurkuliikkeiden (TRE™) avulla. Terapiatyöskentelyn sisällä pidän tärkeänä kehon ja mielen tuomista yhteen psykofyysisin keinoin, esimerkiksi EMDR-terapian mallia käyttäen. Käyttämilläni menetelmillä on monikulttuurinen tausta, ne ovat ideologisesti vapaita, eivätkä ne sido asiakkaan arvoja. Työskentelyni on asiakaslähtöistä, kunnioittavaa ja asiakkaan tavoitteita tukevaa.

Perustuksiani työnohjaajana ja psykoterapeuttina ovat kiinnostus ihmisyyden monitasoisuudesta, oppiminen vuorovaikutuksessa sekä (ryhmän) luovien ongelmaratkaisutaitojen ja voimavarojen käyttäminen. Työtäni innoittavat avoin keskustelu, moniäänisyyden kuuleminen, systeemisten kokonaisuuksien ymmärtäminen, vuorovaikutteisuus, ilo, luovuuden edistäminen sekä kehon viisaus.

Ohjauksestani on sanottu: ”Joustava, inhimillinen ote!.” ”Marjan huolehtiva ja läsnä oleva lempeä tarkkailu toi turvallisuutta.” ”Rauhallinen, varma ohjaus. ” ”Lupa olla oma itsensä.” ”Huumoritajuinen suhtautuminen.”

Kaskipolku on syntynyt ohjaamalla, kouluttamalla ja hoitamalla asiakaskontakteissa. Olen työskennellyt vuodesta 2007 työnohjauksen parissa, hoitanut Shindo®lla ja luonut polkua, joka kulkee yksilöiden, pariskuntien ja yhteisöjen voimavarojen vahvistamisen maastoissa.

Kaskipolku

 • toteuttaa ja kehittää ratkaisukeskeisiä toimintamalleja ja itsehoidollisia menetelmiä
 • ennaltaehkäisee kehon ja mielen stressiä ja toteuttaa kokonaisvaltaisuutta hoidossa
 • ylläpitää toimintakykyä ja edistää psyykkistä ja henkistä kasvua
 • toimii eettisesti ja yhteistyössä muiden integroitujen hoitomallien toteuttajien kanssa, ks. www.sya.fi

Kaskipolun toiminta perustuu inhimillisiin ja uuden ajan tasa-arvoa edistäviin arvoihin:

 

VOIMAVARAKESKEISYYS JA KASVUN MAHDOLLISTAMINEN
Yksilöiden ja yhteisöjen vahvuuksien ja itsehoidollisten taitojen ruokkiminen

EPÄVARMUUDEN SIETOKYKY
Tiedon avoimuus, tilan luominen ja oikeudenmukaisuus

HENKISYYS
Oikeus kunnioittavaan kohteluun, integriteettiin, itsemäärittelyyn ja haavoittuvuuden esiintuontiin

VUOROVAIKUTTEISUUS
Asiakaslähtöisyys, läsnäolon vaaliminen, yhteisöllisyys ja ammatillisuus

 

Marja Kaskisaaren koulutus ja asiantuntijuus

 • EMDR-terapeutin oikeudet, Kela pätevyys (2018)
 • Leading Instructor in Kuratomi Method, International Jomon-Shindo Kuratomi Method Association (2019)
 • EMDR ja kompleksinen trauma -seminaari (2018)
 • Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaiktuksen tukena -koulutus, (6op); Hengityskouluohjaaja Jyväskylän kesäyliopisto (2018)
 • Psykoterapeutin ammattinimike, Valvira, Kela pätevyys (2013)
 • EMDR I tason koulutus, Traumaterapiakeskus, Lahti ja EMDR II tason koulutus, Taumaterapiakeskus, Helsinki (2017)
 • Sensomotorinen psykoterapia traumojen hoidossa yleisesti & kehollinen vakauttaminen (Pat Ogden), Traumaterapiakeskus, Helsinki (2016)
 • Traumamuistojen hoito, Treatment of Traumatic Memories in Patients with Complex Trauma-related Disorders (Onno van der Hart), Traumaterapiakeskus, Oulu (2013)
 • Debriefing-ohjaaja, SYA (2013)
 • Seksuaaliterapeutti, Jamk (2013)
 • Yrittäjävalmennus, Cimson (2011)
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2009-2013)
 • Suomen Jomon-Shindo® vastaava kouluttaja, Suomen Shindo ry (2010)
 • Auktorisoitu seksuaalineuvoja, Suomen Seksologinen Seura (2011)
 • Tension and Trauma Releasing ExcerciseTM eli TRE™ -ohjaaja (sertifioitu) (2010)
 • Seksuaalineuvoja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2010)
 • Jomon-Shindo®-instructor (2009)
 • Shiki©-ohjaaja (2008)
 • Työnohjaajan koulutusohjelma, Jyväskylän täydennyskoulutuskeskus (2006-2007)
 • Shindo®-kouluttaja ja -hoitaja, Suomen Shindo ry (2007)
 • Dosentti, Tampereen yliopisto (2006)
 • Shindo®-rentoutusohjaaja, Suomen Shindo ry (2002)
 • Creative Movement Assistant, Luova liike -ohjaaja (1999-2001)
 • Yhteiskuntatieteiden tohtori, Jyväskylän yliopisto (2000)
 • Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, Jyväskylän yliopisto (1993)
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto (1990)
 • Työkokemusta muiden muassa Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa,
  Suomen Akatemiassa, Työsuojelurahastossa
  sekä LIKES, Stakes ja THL organisaatioissa
 • Asiantuntijakoulutuksia (1991-) (akateeminen CV saatavilla)

Yhteistyössä

YhteisöAkatemia

www.sya.fi

www.propelia.fi